Oznamy 20.11.2022

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 21. októbra 2022 do 27. novembra 2022

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

21.11.

Obetovanie preblahoslavenej

Panny Márie, spomienka

 

  

Utorok

22.11.

Sv. Cecílie,

panny a mučenice, spomienka

1800

  + Juraj Strapáč

Streda

23.11.

 

 

  

Štvrtok

24.11.

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza,

a spoločníkov, mučeníkov,

spomienka

1800

  + manžel Peter

  a ostatní + z rodiny Luhovej a Šípkovej

Piatok

25.11.

 

 

  

Sobota

26.11.

 

1800

  + manželka Klaudia Bachratá,

  rodičia z oboch strán a brat Stanislav

Nedeľa

27.11.

1. Adventná nedeľa

0800

  + Ignác a Emília a ostatní + z rodiny

1000

  + rodičia Lackovičoví a + rodičia z oboch strán

  (streamovaná)

 

 

    

 

 

Na budúci týždeň budem na duchovných cvičeniach, zastupovať ma bude vdp. Tibor Sloboda.

 

Dnes bude zbierka pre potreby farnosti.

 

Dnes sa vo všetkých farských kostoloch pred vyloženou sviatosťou Oltárnou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, určenej na sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

V pondelok bude stretnutie birmovancov o 18:45.

 

V stredu bude stretnutie pre deti (zvlášť tie, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie) na fare od 17:00 asi do 18:30.

 

V stredu o 18:45 vás všetkých srdečne pozývame na synodálne stretnutie v rámci ktorého bude na tému rozprávať doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

"Zo synodálnych stretnutí vyplynula potreba učiť sa uvažovať a spoločne diskutovať na rôzne témy týkajúce sa nášho kresťanského života. Aj preto začíname cyklus prednášok v ktorom sa budeme spoločne učiť premýšľať nad zmyslom života, smrťou, prírodou, Bohom... Prvá prednáška spojená s neformálnou diskusiou a občerstvením sa uskutoční 23.11. a bude na tému "Počiatky filozofie a jej ciele". Aj takéto spoločné uvažovanie a stretávanie sa môže byť pokračovaním synodálnej cesty, na ktorú sme v našej farnosti vydali." 

 

V piatok adorácia nebude.

 

Budúca nedeľa je 1. adventnou nedeľou. Začíname ňou nový liturgický rok.

Na budúcu nedeľu pri svätých omšiach požehnáme adventné vence.

Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na Charitu.

 

Ďakujem za upratanie kostolaskupine č. 5.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 6.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Patrik Bacigál