Oznamy 01.01.2023

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 02. januára 2023 do 08. januára 2023

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

02.01.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora

Nazianskéhobiskupov

a učiteľov Cirkvi, spomienka

 

0800

  Za tých, čo majú v januári narodeniny alebo meniny

Utorok

03.01.

 

 

  

Streda

04.01.

 

1800

  + Jozefína Bartošová

Štvrtok

05.01.

Zjavenie Pána,

vigília slávnosti

1800

  + Vladimír Vranák

Piatok

06.01.

Zjavenie Pána,

slávnosť

0800

  + Viola, rodičia a ostatní + z rodiny

1000

  Za farníkov (streamovaná)

Sobota

07.01.

 

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša za ružencové bratstvo

1800

  + Jozef a Štefánia Vojtekoví,

  brat Miroslav a švagriná Eva

Nedeľa

08.01.

Krst Pána

2. Nedeľa po narodení Pána

0800

  + Margita Grajciarová

1000

  Za farníkov (streamovaná)

 

 

    

 

 

Pravidelná prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi bude v našej farnosti od pondelka do nedele.

 Prispieť môžete darovaním rôznych trvanlivých potravín.

 

V stredu bude mimoriadne stretko (ako odmena) pre deti, ktoré sa zúčastnili nacvičovania programu na Jasličkovú pobožnosť. Stretneme sa o 16:00 na fare.

 

Vo štvrtok budem spovedať chorých, ku ktorým chodím na 1. piatok.

 

Aj tento rok sa naša farnosť zapojí do koledovania Dobrá novina.

Koledovanie sa uskutoční dňa 06.01.2023 (v piatok) od 14:00.

Kto by chcel prijať koledníkov, nech sa nahlási v zákristii najneskôr do 06.01.2023 po sv. omšiach.

Po sv. omši o 10:00 bude koledovanie v kostole pre tých, ktorí koledníkov nemôžu prijať u seba doma.

Nácvik koledníkov bude vo štvrtok o 16:30 na fare.

Pozvané sú všetky deti.

 

V piatok máme prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Pri svätých omšiach požehnáme Trojkráľovú vodu a kriedu.

Túto vodu si potom môžete zobrať a vykropiť si ňou svoje domy alebo byty.

 

Na Zjavenie Pána (06.01.), prípadne podľa dohody, budem požehnávať domy a byty.

Kto by ste si chceli dať požehnať dom alebo byt, nahláste sa v zákristii.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Na budúcu nedeľu bude o 18:00 v našom farskom kostole modlitba chvál.

 

Arcibiskupský úrad v Trnave v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom a RKCMBF UK organizuje dňa 21. januára 2023 (sobota) KURZ LEKTOROV.

Dátum kurzu lektorov:

21. januára 2023 o 8.30 h začíname svätou omšou, končíme približne o 15.00 h.

Miesto:

Priestory Arcibiskupského úradu v Trnave, Jána Hollého 10 Obed nie je zabezpečený, bude vyhradená obedná prestávka s možnosťou ísť si do mesta niečo si kúpiť Príspevok je 5€ (káva, voda,...). Súčasťou bude ranná svätá omša a prednáškové bloky teoretickej i praktickej povahy biblistu (Jozef Jančovič), liturgistu (Vladimír Kiš) a odborníčky z Katolíckeho biblického diela (pani Žilineková).

Pozvaní sú všetci laici (prípadne aj zasvätení).

Nejde o prípravu na prijatie ministéria lektorátu, ale o kurz pre tých, ktorí slúžia alebo chcú slúžiť v chrámoch ako lektori Božieho slova počas liturgie.

Na záver stretnutia každý dostane diplom od Katolíckeho biblického diela.

Záujemcovia nech sa prihlásia cez e-mail na plagáte ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ).

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 11.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 12.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Patrik Bacigál