Oznamy 29.01.2023

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 30. januára 2023 do 05. februára 2023

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

30.01.

 

1800

  + manžel Karol, rodičia z oboch strán

  a rodina Svetlíková

Utorok

31.01.

Sv. Jána Bosca, kňaza,

spomienka

1800

  Na poďakovanie za 90 rokov života

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Streda

01.02.

 

1800

  Za tých, čo majú vo februári narodeniny alebo meniny

Štvrtok

02.02.

Obetovanie Pána, sviatok

0800

  Na úmysel Ordinára

1800

  Na poďakovanie

Piatok

03.02.

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka,

ľubovoľná spomienka

1800

  Na poďakovanie za dar života, za zdravie

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Sobota

04.02.

 

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša za ružencové bratstvo

1800

  Na poďakovanie za dožitých 70 a 25 rokov

Nedeľa

05.02.

5. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  + členovia ružencového bratstva

1000

  Za farníkov (streamovaná)

 

 

    

 

 

Zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy minulú nedeľu vyniesla 400€.

Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na február.

Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly. Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

Pravidelná prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi bude v našej farnosti od pondelka do nedele.

Prispieť môžete darovaním rôznych trvanlivých potravín.

 

V tomto týždnimáme 1. piatok v mesiaci, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť ku sv. spovedi bude v pondelok, utorok, stredu a piatok od 16:00 a vo štvrtok po rannej sv. omši.

V pondelok a štvrtok ráno príde podľa možnosti spovedať aj vdp. Ján Bašo.

Chorých budem spovedať v piatok od 08:30.

 

Vo štvrtok na sviatok Obetovania Pána požehnáme sviece (hromničky).

 

V piatok na ľubovoľnú spomienku sv. Blažeja bude na záver svätej omše svätoblažejské požehnanie.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Farnosť Červeník v po veľkonočnom čase od 16.04. do 20.04. chystá s CK Tartour (agentúra p. Ing. Štefánie Gazdovej) púť do Česka.

Trasa: Kutná hora, Praha, Svatá hora u Příbramy, Český Krumlov.

Cena púte je 250€.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. farára v Červeníku: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo 0905/947655.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 15.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 16.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Patrik Bacigál