Oznamy 19.02.2023

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 20. februára 2023 do 26. februára 2023

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

20.02.

 

 

  

Utorok

21.02.

 

 

  

Streda

22.02.

Popolcová Streda

1830

  + Anna, Valéria a Jozef Zlámaloví

  a starí rodičia Srnčíkoví, Bartonoví a Zlámaloví

Štvrtok

23.02.

 

 

  

Piatok

24.02.

 

 

  

Sobota

25.02.

 

1800

  + Pavel Špacír a ostatní + z rodiny

Nedeľa

26.02.

1. Pôstna Nedeľa

0800

  + rodičia Gonoví, bratia a švagriná

1000

  + Peter Kulich (streamovaná)

 

 

    

 

 

Dnes bude zbierka pre potreby farnosti.

 

Keďže sú prázdniny, stretko pre deti v stredu nebude.

 

V stredu začíname pôstne obdobie. V tento deň je predpísaný prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitých pokrmov zaväzuje všetkých od dovŕšených 14. rokov, pôst sú povinní zachovať tí, ktorí dovŕšili 18. rok života do začatého 60. roku.

 

Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na Charitu.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok pred svätou omšou od 17:15 a v nedeľu od 15:00. Kto by sa chcel predmodlievať pobožnosť krížovej cesty, môže sa zapísať v zákristii (jednotlivci i spoločenstvá).

 

Odpustky v pôstnom období:

     1.     Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5)

     2.     Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky  (Enchiridion indulgentiarum, 8)

 

Ponúkame vám na pôstne obdobie Biblické trio – Ježišova túžba po našej spáse v Matúšovom evanjeliu.

Texty si môžete zobrať na poličke pri východe z kostola.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 2.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 3.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Patrik Bacigál