Oznamy 26.02.2023

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 27. februára 2023 do 05. marca 2023

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

27.02.

 

1800

  Na poďakovanie

Utorok

28.02.

 

1800

  + rodičia Ondrigoví a starí rodičia

Streda

01.03.

 

 

  

Štvrtok

02.03.

 

 

  

Piatok

03.03.

 

1800

  + Lýdia a Rudolf a starí rodičia z oboch strán

Sobota

04.03.

 

1705

  Modlitba posvätného ruženca 

1800

  + Peter Pavlen

Nedeľa

05.03.

2. Pôstna Nedeľa

0800

  

1000

  Za farníkov (streamovaná)

 

 

    

 

 

Na budúci týždeň budem mať dovolenku, zastupovať ma bude (tak ako tento týždeň) vdp. Tibor Sloboda.

 

Zbierka pre potreby farnosti minulú nedeľu vyniesla 1145,60€. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Dnes bude jarná zbierka na Charitu.

 

Pravidelná prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi bude v našej farnosti od pondelka donedele.

Prispieť môžete darovaním rôznych trvanlivých potravín.

 

V tomto týždnimáme 1. piatok v mesiaci, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť ku sv. spovedi bude v pondelok od 16:00, utorok od 17:00 a piatok od 16:00.

V pondelok príde spovedať vdp. Ján Bašo a v utorok a piatok vdp. Tibor Sloboda.

Spovedanie chorých v piatok nebude.

 

Stretko pre deti bude v stredu od 17:00 na fare.

 

V stredu vás všetkých pozývame na ďalšiu prednášku doc. PhDr. Miroslava Karabu, PhD.

Tentokrát na tému: "Kresťanstvo v čase postmoderny - nová reformácia". Stretneme sa v pastoračnom centre na fare o 18:45.

 

V sobotu po sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok pred svätou omšou od 17:15 a v nedeľu od 15:00. Kto by sa chcel predmodlievať pobožnosť krížovej cesty, môže sa zapísať v zákristii (jednotlivci i spoločenstvá).

 

Odpustky v pôstnom období:

     1.     Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5)

     2.     Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky  (Enchiridion indulgentiarum, 8)

 

Ponúkame vám na pôstne obdobie Biblické trio – Ježišova túžba po našej spáse v Matúšovom evanjeliu.

Texty si môžete zobrať na poličke pri východe z kostola.

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023 na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk. Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára na stránke www.kscm.sk.

 

Prosíme ženy, ktoré by mohli pomôcť pri upratovaní kostola, nech sa prihlásia u p. Kalickej.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 3.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 4.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Patrik Bacigál