Oznamy 05.03.2023

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 06. marca 2023 do 12. marca 2023

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

06.03.

 

1800

  Na úmysel Ordinára

Utorok

07.03.

 

1800

  

Streda

08.03.

 

1800

  + Jaroslav, rodičia a súrodenci

Štvrtok

09.03.

 

1800

  

Piatok

10.03.

 

1800

  

Sobota

11.03.

 

1800

  

Nedeľa

12.03.

3. Pôstna Nedeľa

0800

  

1000

  Za farníkov (streamovaná)

 

 

    

 

 

Jarná zbierka na Charitu minulú nedeľu vyniesla 800€. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na marec.

Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly.

Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

V pondelok máme dekanátne kňazské rekolekcie v Biskupovej (farnosť Merašice). Začneme sv. omšou o 09:30.

 

Stretnutie s rodičmi detí, ktoré majú ísť v tomto roku na 1. sväté prijímanie bude v utorok po svätej omši na fare.

 

Od piatku 10.03. sa začneme modliť deviatnik ku sv. Jozefovi 10 minút pred sv. omšou.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok pred svätou omšou od 17:15 a v nedeľu od 15:00. Kto by sa chcel predmodlievať pobožnosť krížovej cesty, môže sa zapísať v zákristii (jednotlivci i spoločenstvá).

 

Odpustky v pôstnom období:

     1.     Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5)

     2.     Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky  (Enchiridion indulgentiarum, 8)

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 4.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 5.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Patrik Bacigál