Mládežnícky ples Trnavskej Arcidiecézy 2105

 

Správa o stave farnosti 2014

Duchovná časť

 

Krstov

15 (26)

illeg.: 6 (6)

chlapci – 6 (16)

dievčatá – 9 (10)

z Leopoldova –  14 (18)

z inej farnosti – 1 (2)

 

 

Sobášov

7 (7)

Leopoldov – 7 (7)

z iných farností – 0 (0)

 

Pohrebov

 

34 (33)

mužov

18 (20)

zaopatrených

17 (15)

Leopoldov – 34 (33)

vekový priemer

 

69 (69)

žien

16 (13)

nezaopatrených

17 (18)

(ženy 6 (6))

 

 

Birmovaných: 41 (0)700

 

Prvoprijímajúcich: 32 (13 chlapcov + 19 dievčat) (23)

 

Počet sv. prijímaní rozdaných počas roka: asi 30 000 (asi 27 000)

 

Správa o stave farnosti 2013

Duchovná časť

 

Krstov

26 (16)

illeg.: 6 (4)

chlapci – 16 (10)

dievčatá – 10 (6)

 z Leopoldova –  18 (16)

 z inej farnosti – 2 (0)

 

 

Sobášov

7 (2)

Leopoldov – 7 (2)

z iných farností – 0 (0)

 

Pohrebov

33 (24)

mužov`

20 (12)

zaopatrených

15 (12)

Leopoldov – 33 (24)

vekový priemer

69 (70)

žien

13 (12)

nezaopatrených

18 (12)

 (ženy 6 (5))

 

 

Birmovaných: 0 (40)

 

Prvoprijímajúcich: 23 (12 chlapcov + 11 dievčat)

 

Počet sv. prijímaní rozdaných počas roka: asi 27 000 (asi ?)