Celé Slovensko sa už v piatok rozlúči so zosnulým biskupom Tóthom

 

Trnava 21. mája (TK KBS) V piatok 22. mája 2015 sa v Trnave a Kostolnom Seku rozlúčime s titulárnym ubabským a bývalým bratislavsko-trnavským pomocným biskupom Mons. Dominikom Tóthom, ktorý zomrel uplynulú sobotu vo veku nedožitých 90 rokov v Nitre. Prinášame pri tejto príležitosti očakávané potrebné informácie.
 
Veriaci budú môcť jednotlivo pristupovať k rakve a vzdať poslednú úctu telesným pozostatkom biskupa Tótha v Katedrále sv. Jána Krstiteľa už od rána, od 8.15 hodiny.
 
Zádušná svätá omša za zosnulého otca biskupa Dominika sa začne o 10.00 hodine. Jej hlavným celebrantom bude Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup - metropolita, ktorý sa k prítomným prihovorí v homílii ako predseda Konferencie biskupov Slovenska. Po svätej omši všetci prítomní odprevadia telesné pozostatky biskupa do Kostola Božieho milosrdenstva v Šuranoch - časť Kostolný Sek, odkiaľ pochádzal.
 
V Kostolnom Seku, rodisku otca biskupa Tótha, sa uskutoční pohrebná svätá omša spolu s obradmi uloženia do hrobu, ktorá sa začne o 16.00 hodine. Hlavným celebrantom bude Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Homíliu prednesie emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol, ktorého dlhoročným pomocným biskupom bol práve biskup Tóth. Biskupa potom pochovajú do novej hrobky vedľa kostola - v arkáde pod vežou kostola.
 
Liturgický úrad Trnavskej arcidiecézy pri tejto príležitosti informuje:
- biskupi prídu priamo do katedrály. Obliekať do liturgických rúch sa budú v sakristii, ktorá je vyhradená pre nich, aulistov a dekanov Trnavskej arcidiecézy;
- ostatní kňazi sa budú do liturgických rúch obliekať v prvej kaplnke vpravo od vstupu do katedrály, odkiaľ zaujmú vyhradené miesta v laviciach najneskôr do 9.45 hodiny.
- koncelebrovať môžu všetci prítomní kňazi, je však potrebné, aby si priniesli so sebou albu a štólu fialovej farby.
- parkovacie miesta pre biskupov a kňazov sú zabezpečené vo dvore Arcibiskupského úradu, vjazd z Invalidskej ulice. (V prípade naplnenia nádvoria bude potrebné autá odparkovať na parkoviskách v okolí katedrálneho chrámu.)
 
TK KBS informoval Arcibiskupský úrad v Trnave
 
 
 
Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150521013
 
 

 

Záznam kázní z duchovnej obnovy - Zmierenie

 

 

 

Pôstna duchovná obnova

Zmierenie

Záznamy kázní z Duchovnej obnovy