Fotogaléria z pietnej spomienky na nespravodlivo väznených komunistickým režimom 23.08.2014

 

V sobotu 23.8.2014 sa v našej farnosti konala Pietna spomienka na nespravodlivo väznených komunistickým režimom. Hlavným celebrantom bol trnavský arcibiskup Ján Orosch. Na sv. omši sa zúčastnili aj vdp. Anton Srholec, náš pán farár Patrik Bacigál a ďalší kňazi.
 
 
Prinášame Vám fotogalériu z tejto udalosti.
 
 
 

Vysvetlenie - prečo je nutné referendum

Je referendum NUTNÉ?

Hrozí nám niečo?

Sledujúc zahraničie, kde sa nátlak nikdy nezastavuje, ale vždy pokračuje od registrovaných partnerstiev, cez "manželstvá" homosexuálov a adopcie detí až po tresty za vyslovenie svojho názoru, sme po dlhej a zodpovednej úvahe zahŕňajúcej mnohé konzultácie prišli k presvedčeniu, že referendum O OCHRANE RODINY je nevyhnutné.

Dnes ešte môžeme...

Sme si vedomí veľkosti tohto kroku, avšak uvedomujeme si aj to, že dnes ešte môžeme tieto kľúčové hodnoty chrániť, zajtra môže byť neskoro. Akonáhle totiž povolíme registrované partnerstvá, kvôli európskym súdom im musíme priznať takmer rovnaké práva, ako manželstvu, vrátane adopcií
Vítame všetky snahy politikov zamerané na zlepšenie situácie v oblasti ochrany manželstva a rodiny. Avšak žiadna zo súčasných aktivít zatiaľ nenapĺňa ciele Aliancie v celej ich šírke a najmä naliehavosti.

 

Záznam kázní z duchovnej obnovy

 

 

Sedem bolestí Panny Márie

vo svetle Veľkej noci

Záznamy kázní z Duchovnej obnovy

v Jubilejnom roku Panny Márie Sedembolestnej

 
 

 

O Roku Sedembolestnej Panny Márie 

 
Rok 2014 je venovaný patrónke Slovenska Sedembolestnej Panne Márii. Na 76. plenárnom zasadnutí o tom rozhodli členovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS). 
 
Dôvodom vyhlásenia tematického roka je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Ten istý Svätý Otec zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za Baziliku minor. Rok Sedembolestnej Panny Márie bude trvať od 1. januára do 31. decembra 2014. 
 
Základným cieľom mariánskeho roka je primknúť sa bližšie k Ježišovi s Pannou Máriou a podľa jej vzoru. Vrcholom roka bude zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na jej sviatok 15. septembra 2014. Príprava bude spočívať v deväťmesačnej prípravnej novéne, pričom každý mesiac bude mať svoju vlastnú ťažiskovú tému. 
 
Súčasťou prípravy budú aj témy, ktoré prednesú kňazi veriacim vždy počas homílii druhej nedele v mesiaci. Na každý mesiac zároveň bude stanovený úmysel, na ktorý sa budú môcť rodiny našich farností modliť desiatok ruženca v danom mesiaci.
 
Viac informácií nájdete na výveske a na internetovej stránke http://ave.kbs.sk.

 

 

Dekrét o miestach na získanie odpustkov počas Roka Sedembolestnej Panny Márie