Záznamy kázní z Duchovnej obnovy - Hlavné čnosti a hriechy

 

 

 

Duchovná obnova

Hlavné čnosti a hriechy

Záznamy kázní z Duchovnej obnovy

 

 
 

Pondelok 6.3.

Téma: Pokora - pýcha

Kázal: P. Matej Kýška

 
 

Utorok 7.3.

Téma: Štedrosť - lakomstvo

Kázal: Dp. Ján Bašo

 
 

Streda 8.3.

Téma: Trpezlivosť - hnev

Kázal: Dp. Rastislav Firment

 
 

Štvrtok 9.3.

Téma: Dobroprajnosť - závisť

Kázal: Dp. Peter Rúčka

 
 

Piatok 10.3.

Téma: Striedmosť - obžerstvo

Kázal: Dp. Ľudovít Malý

 
 

Sobota 11.3.

Téma: Cudnosť - smilstvo

Kázal: Dp. Stanislav Lieskovský

 
 

Nedeľa 12.3.

Téma: Činorodosť - lenivosť

Kázal: Dp. Patrik Bacigál

sv. omša o 8:00

 

sv. omša o 10:00

Srdečné Pán Boh zaplať všetkým kňazom za umožnenie záznamu z kázní jednotlivých dní.

Všetky kázne sú prístupné na vypočutie.

 

Program Duchovnej obnovy - Hlavné čnosti a hriechy

 

 

 

Duchovná obnova

Hlavné čnosti a hriechy

 

 

 
 

Homílie z hodových omší 2016

 

Foto a Video galéria Noc Kostolov 2016

 

V piatok 10.6.2016 sa v našej farnosti konala NOC Kostolov.
 
Prinášame Vám z tejto udalosti zopár fotografií a videozáznamov.
 
 
 
 
 
 
 

Záznamy kázní z Duchovnej obnovy - Skutky duchovného milosrdenstva

 

 

 

Duchovná obnova

Skutky duchovného milosrdenstva

Záznamy kázní z Duchovnej obnovy

 

 
 

Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

 
"V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva máme v každodennom živote prežívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na nás od večnosti. Nechajme sa počas tohto jubilea prekvapiť Bohom. On nikdy neprestáva otvárať dvere svojho Srdca dokorán, aby nám zopakoval, že nás má rád a chce sa s nami deliť o svoj život." Toto píše pápež František v bule, ktorou vyhlásil Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Mottom roku, ktorý sa začne 8. decembra 2015 a skončí 20. novembra 2016, je myšlienka "Milosrdní ako Otec".
 
Viac o roku milosrdenstva sa dozviete na stránkach KBS: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/svaty-rok-milosrdenstva/c/o-roku

Modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

 
Pane Ježišu Kriste,
ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,
a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.
Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí;
cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení;
dojal Petra k slzám po zrade
a zaistil raj kajúcemu lotrovi.
Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke,
akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.”
 
Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca,
Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť
najmä cez odpustenie a milosrdenstvo:
daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána,
vzkrieseného a osláveného.
Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou,
a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle:
daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný,
milovaný a zahrnutý Božím odpustením.
 
Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním,
aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti
a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením
prinášať chudobným dobrú zvesť,
zajatým a utláčaným zvestovať slobodu
a slepým prinavrátiť zrak.
 
Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba,
ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov.
Amen.