Záznam kázní z duchovnej obnovy - Zmierenie

 

 

 

Pôstna duchovná obnova

Zmierenie

Záznamy kázní z Duchovnej obnovy

 

 
 

Pondelok 9.3.

Téma: Zmierenie so sebou

Kázal: P. M. Kýška, farár v Červeníku

 
 

Utorok 10.3.

Téma: Zmierenie s Bohom

Kázal: Dp. J. Bašo, farár v Bučanoch

 
 

Streda 11.3.

Téma: Zmierenie s ľudmi vo farnosti

Kázal: Dp. S. Lieskovský, farár v Dvorníkoch

 
 

Štvrtok 12.3.

Téma: Zmierenie s miestom, kde sme

Kázal: Dp. T. Sloboda, farár v Šulekove

 
 

Piatok 13.3.

Téma: Zmierenie s cirkevnou hierarchiou

Kázal: Dp. Ľ. Malý, farár v Merašiciach

 
 

Sobota 14.3.

Téma: Zmierenie s rodinou

Kázal: Dp. A. Gubala, farár v Maduniciach

 
 

Nedeľa 15.3.

Téma: Zmierenie z kňazmi

Kázal: Dp. P. Bacigál, farár v Leopoldove

 

Srdečné Pán Boh zaplať všetkým kňazom za umožnenie záznamu z kázní jednotlivých dní.