Oznamy 19.03.2023

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 20. marca 2023 do 26. marca 2023

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

20.03.

Sv. Jozefa,

ženícha Panny Márie, slávnosť

1800

  + Milan Košťál a mama Mária

Utorok

21.03.

 

1800

  + manžel Štefan, rodičia z oboch strán

  a ostatní + z rodiny

Streda

22.03.

 

1800

  + manžel František, + bratia, zať

  a rodičia z oboch strán

Štvrtok

23.03.

 

1800

  Za Božiu pomoc pri operácii

Piatok

24.03.

Zvestovanie Pána,

vigília slávnosti

1800

  + Jozef, brat Ján a rodičia z oboch strán

Sobota

25.03.

 

1800

  + rodičia Koleníkoví a brat Ján

Nedeľa

26.03.

5. Pôstna Nedeľa

0800

  + rodičia Mária a Jozef Blaškoví a + z rodiny

1000

  + Regina, Imrich, Anna a ostatní + z rodiny

  (streamovaná)

 

 

    

 

 

Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí pomáhali mne osobne alebo vo farnosti za posledný mesiac; zvlášť kňazom, ktorí ma zastupovali ako aj všetkým, ktorí ste ponúkli pomoc a ktorí ste pomáhali modlitbou.

 

Dnes bude zbierka pre potreby farnosti.

 

Spoločenstvá farnosti Leopoldov srdečne pozývajú dnes o 15:00 na  "Krížovú cestu s mučeníkmi totality", ktorú sa s nami v tom čase budú modliť aj odsúdení za mrežami Leopoldovskej väznice.V prípade priaznivého počasia bude modlitba spojená s obchádzaním väznice so začiatkom pri kostole a koncom na cintoríne.

Detailné informácie o trase, vzdialenosti a priebehu sú v letáčikoch pri východe z kostola.

Po krížovej ceste vás farská charita pozýva na šálku teplého čaju do farskej záhrady.

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

 

Chorých, ktorí by sa chceli pred Veľkou nocou zmieriť s Bohom, prijať Eucharistiu a pomazanie chorých,nahláste v zákristii. K týmto chorým budem chodiť v pondelok 03.04.2023 od 08:30 ako aj ku chorým, kde chodím na 1. piatok.

 

Od budúcej soboty začíname spovedanie pred Veľkou nocou za účasti viacerých kňazov. Začíname v sobotu v Dolných Zeleniciach a Siladiciach od 09:00 a v Maduniciach od 09:30; a na budúcu nedeľu v Bučanoch od 14:30.

Viac informácií na výveske.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok pred svätou omšou od 17:15 a v nedeľu od 15:00. Kto by sa chcel predmodlievať pobožnosť krížovej cesty, môže sa zapísať v zákristii (jednotlivci i spoločenstvá).

 

Odpustky v pôstnom období:

     1.     Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5)

     2.     Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky  (Enchiridion indulgentiarum, 8)

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 6.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 7.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Patrik Bacigál