Spevokol

 

Pozývame všetky deti a mladých do spevokolu.

Každú stredu, hodinu pred sv. omšou je nácvik detí a každý piatok nácvik mládeže.

 

 

Texty piesní :

Mám priateľa

Mám priateľa
1. Mám priateľa nad všetkých ostatných priateľov,
    mám priateľa, môj život spolu s ním bude hrou,
    mám priateľa, jemu vždy ďakujem za veľa,
    mám priateľa, čo ma vždy privedie do cieľa.
 
    Refrén: /: Vďaka Ti Pane, za Tvoju lásku, vďaka Ti, Pane,
                      že máš ma rád. Vďaka Ti, Pane, za Tvoju lásku,
                      že si mi priateľ i kamarát, vďaka, Ti Pane, že máš ma rád. :/
 
2. Mám priateľa, poďte k nemu a presvedčte sa tiež,
    takú lásku akou On miluje, nenájdeš.
    Mám priateľa, čo dáva a za to nič nechce,
    mám priateľa, čo denne bdie pri mojej ceste.
 
    Refrén: /: Vďaka Ti Pane, za Tvoju lásku, vďaka Ti, Pane,
                      že máš ma rád. Vďaka Ti, Pane, za Tvoju lásku,
                      že si mi priateľ i kamarát, vďaka, Ti Pane, že máš ma rád. :/
 
3. Mám priateľa, čo má najláskavejšie srdce,
    mám priateľa, vždy dokáže milovať vrúcne.
    Mám priateľa, neopustí ma, keď pochybím,
    mám priateľa, za vernosť ostanem navždy s ním.
 

Len ty si slnko

Len ty si slnko
1. Ako slnka lúče prištia k nám milosti,
    keď sme v Božej priazni, keď sme v stave čnosti.
 
    Refrén: /: Len ty si slnko v nás, len ty si slnko v nás,
    Len ty si slnko v nás, vtedy keď nás žehnáš. :/
 
2. Nevinnosť zachovať, nech srdce čisté mám,
    aby som s Tebou žil, tak si veľmi želám.
 
    Refrén: /: Len ty si slnko v nás, len ty si slnko v nás,
    Len ty si slnko v nás, vtedy keď nás žehnáš. :/
 
3. O pomoc Matičku nebeskú poprosím,
    nech Ona chráni ma, ako kvietok z rosy.
 
 

Nedeľa

Nedeľa
1. /: Keby som vedela preonačiť čas,
       bola by nedeľa tá storakých krás.:/
    /: Boha hľadať v kvetinke, ďaleko od ľudí davu,
       pred ním skloniť hlavu a nitky spriadať na tenkej ceste k nemu.:/
 
2. Chvíľu spočinúť v Božom lone, posvätne, ľahko, bez hriechu,
    že každý v duši sníva o nej, túži nájsť útechu.
 
3. Balzam pre dušu boľavú chorému by som dať vedela,
    lásku vyznať : A mon a mour, len keby bola nedeľa.
 
 

Pane tu som

Pane tu som
1. Pane, tu som u nôh Tvojich,
    uč ma žiť podľa zásad svojich.
    /: Spievať Ti chcem hlasom zvučným,
       slúžiť srdcom veľkodušným. :/
 
2. Veľmi pekne dieťa moje,
    že mi dávaš srdce svoje.
    /: Splním priania,tvoje túžby,
       prijmem Ťa do svojej služby. :/
 
3. Ja som prišiel za pastiera,
    ktorý ľuďom slzy stiera.
    /: Čo dobrého iným spravíš,
       pamätaj si, mne to spravíš. :/
 
 
Viac článkov...