Každý deň je veľký dar

Každý deň je veľký dar
1. Každý deň je veľký dar, každý deň dar k obeti,
    o Tvojej láske, Pane, rozjímam, ktorá všetko dobré posvätí.
    Deň prináša radosti, ale aj smútok, trápenie,
    keď všetko s Pánom prežívam, pripájam sa k Jeho obeti.
 
Refrén: Pridajme všetci na oltár, k vínu a chlebu ten svoj dar,
              každú snahu, príkorie, ale aj to, čo poteší.
              Premieňaš tajomne tento chlieb, víno a vchádzaš doňho sám.
              Spoj nás v jedno, Pane náš, spoj nás v svätej obeti.
 
2. Každý deň je veľký dar, každý deň dar k obeti,
    o Tvojej láske, Pane, rozjímam, ktorá všetko dobré posvätí.
    Nič nie je samé od seba, ako víno, tak aj chlieb,
    všetko máme od Teba, za všetko, Bože, ďakujem.
 
Refrén: Pridajme všetci na oltár, k vínu a chlebu ten svoj dar,
              každú snahu, príkorie, ale aj to, čo poteší.
              Premieňaš tajomne tento chlieb, víno a vchádzaš doňho sám.
              Spoj nás v jedno, Pane náš, spoj nás v svätej obeti.