Matička Kristova

Matička Kristova (Modlitba dietok)
1. /: Matička Kristova, Kráľovná neba, :/
    /: spíname ručičky, spíname ručičky,
        prosíme Teba, prosíme Teba! :/
 
2. /: Stoj pri nás v každý čas, pros za nás Krista, :/
    /: by naša dušička, by naša dušička,
       zostala čistá, zostala čistá! :/
 
3. /: Čistú jak ľaliu prijmi ju vrelo, :/
    /: do raja večného, do raja večného,
        v rozkošné nebo, v rozkošné nebo! :/