Spevokol

 

Pozývame všetky deti a mladých do spevokolu.

Každú stredu, hodinu pred sv. omšou je nácvik detí a každý piatok nácvik mládeže.

 

 

Texty piesní :

Príď, Ježiško

Príď, Ježiško
1. Príď ,Ježiško, do srdiečka, už Ti dvierka otváram.
    Príď, Ježiško, už Ťa čakám, celkom sa Ti oddávam.
 
2. Príď, Ježiško, pošepkám Ti, ako veľmi rád Ťa mám,
    chcem Ti slúžiť, klaňať sa Ti, veď Ty si môj Boh a Pán.
 
3. Tak sa teším, že už prídeš, môj najdrahší Ježiško,
    zostaň u mňa, posväcuj ma, ochraňuj mi srdiečko.
 

Boh je svetlo

Boh je svetlo
1. Pán Boh má ruky rozpäté chce objať všetkých aj teba,
    je láskou nad všetky lásky, zabúdať nato netreba.
 
Refrén: Len Boh je naše svetlo, svetlo v temnotách.
              Len On je naše všetko, pravý vládca náš.
 
2. Pán Boh má milosť pre všetkých, treba ísť k Nemu s dôverou,
    ak v tomto svete zvrátenom chceš vyhrať súboj s neverou.
 
Refrén: Len Boh je naše svetlo, svetlo v temnotách.
              Len On je naše všetko, pravý vládca náš.
 
3. Pán Boh má srdce pre všetkých, v Ňom silu nájdeš v trampotách,
    je najvernejší Pomocník, v úskaliach aj tmách.

 

 

Každý deň je veľký dar

Každý deň je veľký dar
1. Každý deň je veľký dar, každý deň dar k obeti,
    o Tvojej láske, Pane, rozjímam, ktorá všetko dobré posvätí.
    Deň prináša radosti, ale aj smútok, trápenie,
    keď všetko s Pánom prežívam, pripájam sa k Jeho obeti.
 
Refrén: Pridajme všetci na oltár, k vínu a chlebu ten svoj dar,
              každú snahu, príkorie, ale aj to, čo poteší.
              Premieňaš tajomne tento chlieb, víno a vchádzaš doňho sám.
              Spoj nás v jedno, Pane náš, spoj nás v svätej obeti.
 
2. Každý deň je veľký dar, každý deň dar k obeti,
    o Tvojej láske, Pane, rozjímam, ktorá všetko dobré posvätí.
    Nič nie je samé od seba, ako víno, tak aj chlieb,
    všetko máme od Teba, za všetko, Bože, ďakujem.
 
Refrén: Pridajme všetci na oltár, k vínu a chlebu ten svoj dar,
              každú snahu, príkorie, ale aj to, čo poteší.
              Premieňaš tajomne tento chlieb, víno a vchádzaš doňho sám.
              Spoj nás v jedno, Pane náš, spoj nás v svätej obeti.
 

Božia láska

Božia láska
1. Božia láska hreje ako slnko, Boží úsmev sťa úrodný dážď,
    keď sa ráno do dňa zdravý budíš, poďakuj sa za všetko, čo máš.
 
Refrén:
    /:Vďaka Ti, Pane, veľká vďaka, za všetko, čo mám, čo ma čaká.
      Vďaka Ti, Pane, za požehnanie, vďaka Ti, Pane, za darovanie.:/
 
2. Božia Matka zhora na nás hľadí, dobré deti vždy si ochráni.
    Nemusím sa ničoho báť, ľakať, všetko zlé na dobré obráti.
 
Refrén:
    /:Vďaka Ti, Pane, veľká vďaka, za všetko, čo mám, čo ma čaká.
      Vďaka Ti, Pane, za požehnanie, vďaka Ti, Pane, za darovanie.:/
 
3. Ježiš žehná naše dobré cesty, tie, čo k hriechu nikdy nevedú.
    Po nich prídeme raz do večnosti, pre zaslúženú si odmenu.
 
Refrén:
    /:Vďaka Ti, Pane, veľká vďaka, za všetko, čo mám, čo ma čaká.
      Vďaka Ti, Pane, za požehnanie, vďaka Ti, Pane, za darovanie.:/
 
4. Duch svätý nám zasa silu dáva vo všetkých ťažkostiach vytrvať.
    Otvorí sa nám raz nebies brána do večnosti, kde je naša vlasť.

 

 
Viac článkov...