Za rodičov

Za rodičov
1. Ježiško môj, drahý, milý zachyť šepot mojich slov.
     /: Dožič, aby dlho žili, žehnaj mojich rodičov. :/
 
2. Žehnaj moje sestry, bratov, veď nás všetkých do neba.
     /: Obdar, že nás vierou svätou, neodlúč nás od seba. :/
 
3. Ježiško môj, drahý, milý, žehnaj mojim najbližším,
     /: daj, aby sa radi mali, aby z cesty nezišli. :/
 
4. Ježiško môj, drahý, milý, mojich starkých opatruj,
     /: nech sú spolu pri našom stole, vždy nás všetkých ochraňuj. :/