Božia láska

Božia láska
1. Božia láska hreje ako slnko, Boží úsmev sťa úrodný dážď,
    keď sa ráno do dňa zdravý budíš, poďakuj sa za všetko, čo máš.
 
Refrén:
    /:Vďaka Ti, Pane, veľká vďaka, za všetko, čo mám, čo ma čaká.
      Vďaka Ti, Pane, za požehnanie, vďaka Ti, Pane, za darovanie.:/
 
2. Božia Matka zhora na nás hľadí, dobré deti vždy si ochráni.
    Nemusím sa ničoho báť, ľakať, všetko zlé na dobré obráti.
 
Refrén:
    /:Vďaka Ti, Pane, veľká vďaka, za všetko, čo mám, čo ma čaká.
      Vďaka Ti, Pane, za požehnanie, vďaka Ti, Pane, za darovanie.:/
 
3. Ježiš žehná naše dobré cesty, tie, čo k hriechu nikdy nevedú.
    Po nich prídeme raz do večnosti, pre zaslúženú si odmenu.
 
Refrén:
    /:Vďaka Ti, Pane, veľká vďaka, za všetko, čo mám, čo ma čaká.
      Vďaka Ti, Pane, za požehnanie, vďaka Ti, Pane, za darovanie.:/
 
4. Duch svätý nám zasa silu dáva vo všetkých ťažkostiach vytrvať.
    Otvorí sa nám raz nebies brána do večnosti, kde je naša vlasť.