Milý Ježiš

Milý Ježiš
1. Milý Ježiš, priateľ detí, sme tu v Tvojom chráme.
    Pozri na nás, veríme Ti, dáme Ti, čo máme.
 
Refrén: Ježiš, Ježiš, milujem Ťa, Ty si naša spása.
              Ježiš, Ježiš, Tvoje dieťa, obnoví sa zasa.
 
2. Vďaka Ježiš, za chlieb z neba, to je Tvoje telo.
    Hriechu sa nám chrániť treba, milovať Ťa vrelo.
 
Refrén: Ježiš, Ježiš, milujem Ťa, Ty si naša spása.
              Ježiš, Ježiš, Tvoje dieťa, obnoví sa zasa.
 
3. Milý Ježiš, ja ľúbim Ťa, vrúcne milujem Ťa.
    Len Teba chcem nasledovať, srdce svoje Ti dať.