Spevokol

 

Pozývame všetky deti a mladých do spevokolu.

Každú stredu, hodinu pred sv. omšou je nácvik detí a každý piatok nácvik mládeže.

 

 

Texty piesní :

Boh sa usmial

Boh sa usmial
1. Boh sa na nás usmial, na deti dolu,
    Boh sa na nás usmial, á dobrú vôľu.
    Boh sa na nás usmial, na nás maličkých,
    Boh sa na nás usmial, poslal pesničky.
 
Refrén: /: Aby sme spievali každý Boží deň,
                  nech tá naša pieseň, obletí ten svet. :/
 
2. Boh sa na nás usmial, on je gavalier
    Boh sa na nás usmial, zoslal do sŕdc mier.
    Boh sa na nás usmial, jemu spievajme,
    Boh sa na nás usmial, vrúcne ďakujme.
 
Refrén: /: Aby sme spievali každý Boží deň,
                  nech tá naša pieseň, obletí ten svet. :/
 

Za rodičov

Za rodičov
1. Ježiško môj, drahý, milý zachyť šepot mojich slov.
     /: Dožič, aby dlho žili, žehnaj mojich rodičov. :/
 
2. Žehnaj moje sestry, bratov, veď nás všetkých do neba.
     /: Obdar, že nás vierou svätou, neodlúč nás od seba. :/
 
3. Ježiško môj, drahý, milý, žehnaj mojim najbližším,
     /: daj, aby sa radi mali, aby z cesty nezišli. :/
 
4. Ježiško môj, drahý, milý, mojich starkých opatruj,
     /: nech sú spolu pri našom stole, vždy nás všetkých ochraňuj. :/
 

Toto je deň

Toto je deň
1. Toto je deň, toto je deň, 
    ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán,
    veseľme sa, veseľme sa
    i radujme sa v ňom i radujme sa v ňom.
 
Refrén: /: Toto je deň, ktorý dal nám Pán,
                 veseľme sa i radujme sa v ňom.
                 Toto je deň, toto je deň,
                 ktorý dal nám Pán. :/
 
2. Toto je kňaz, toto je kňaz,
    ktorý nás má rád, ktorý nás má rád,
    veseľme sa, veseľme sa
    i radujme sa s ním i radujme sa s ním.
 
Refrén: /: Toto je kňaz, ktorý nás má rád,
                 veseľme sa i radujme sa s ním.
                 Toto je kňaz, toto je kňaz,
                 ktorý nás má rád. :/
 

My sme deti

My sme deti
1. My sme deti malé, Máriine deti,
    my ju máme radi, na cestu nám svieti,
    často za ňou prichádzame spolu všetci,
    nesieme jej darček, z dobrých skutkov kvety.
 
Refrén:  /: Mária nás miluje, Mária nás ochraňuje
                  Mária nám pomáha, všetkých nás má rada. :/
 
2. My sme deti dobré, Máriine deti,
    k Márii dnes naša veľká prosba letí,
    chceme prosiť za svet celý i za seba,
    by sme prišli k Márii do neba.
 
Refrén: /: Mária nás miluje, Mária nás ochraňuje
                 Mária nám pomáha, všetkých nás má rada. :/