Toto je deň

Toto je deň
1. Toto je deň, toto je deň, 
    ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán,
    veseľme sa, veseľme sa
    i radujme sa v ňom i radujme sa v ňom.
 
Refrén: /: Toto je deň, ktorý dal nám Pán,
                 veseľme sa i radujme sa v ňom.
                 Toto je deň, toto je deň,
                 ktorý dal nám Pán. :/
 
2. Toto je kňaz, toto je kňaz,
    ktorý nás má rád, ktorý nás má rád,
    veseľme sa, veseľme sa
    i radujme sa s ním i radujme sa s ním.
 
Refrén: /: Toto je kňaz, ktorý nás má rád,
                 veseľme sa i radujme sa s ním.
                 Toto je kňaz, toto je kňaz,
                 ktorý nás má rád. :/