Mám priateľa

Mám priateľa
1. Mám priateľa nad všetkých ostatných priateľov,
    mám priateľa, môj život spolu s ním bude hrou,
    mám priateľa, jemu vždy ďakujem za veľa,
    mám priateľa, čo ma vždy privedie do cieľa.
 
    Refrén: /: Vďaka Ti Pane, za Tvoju lásku, vďaka Ti, Pane,
                      že máš ma rád. Vďaka Ti, Pane, za Tvoju lásku,
                      že si mi priateľ i kamarát, vďaka, Ti Pane, že máš ma rád. :/
 
2. Mám priateľa, poďte k nemu a presvedčte sa tiež,
    takú lásku akou On miluje, nenájdeš.
    Mám priateľa, čo dáva a za to nič nechce,
    mám priateľa, čo denne bdie pri mojej ceste.
 
    Refrén: /: Vďaka Ti Pane, za Tvoju lásku, vďaka Ti, Pane,
                      že máš ma rád. Vďaka Ti, Pane, za Tvoju lásku,
                      že si mi priateľ i kamarát, vďaka, Ti Pane, že máš ma rád. :/
 
3. Mám priateľa, čo má najláskavejšie srdce,
    mám priateľa, vždy dokáže milovať vrúcne.
    Mám priateľa, neopustí ma, keď pochybím,
    mám priateľa, za vernosť ostanem navždy s ním.