Informácie k aktuálnej situácii

RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ KOSTOL SVÄTÉHO IGNÁCA Z LOYOLY V LEOPOLDOVE

 

pondelok až nedeľa

08:00 – 16:00     -     otvorený vstup kostola pre súkromnú Eucharistickú adoráciu a modlitbu

16:00 – 18:00     -     otvorený kostol pre súkromnú Eucharistickú adoráciu a modlitbu

                           -     možnosť sv. prijímania (na ruku) po dezinfekcii rúk pri príchode do kostola

 

V kostole môže byť najviac 7 ľudí (okrem kňaza a nutných spolupracovíkov).

 

Nezdržiavajte sa vo väčších skupinách v kostole a dodržiavajte odstupy medzi osobami (aspoň 2 metre).
Keď príde viac ľudí, dajte možnosť na osobnú modlitbu ďalším a opustite priestor kostola.

 

DO KOSTOLA VSTUP IBA S PREKRYTÝM NOSOM A ÚSTAMI ČIŽE S RÚŠKOM, RESPIRÁTOROM, ŠATKOU...

Chráňme tým svoje zdravie i zdravie ostatných.

Sviatosti (zvlášť sviatosť zmierenia – sv. spoveď)

sa z dôvodu zníženia rizika nákazy odporúčajú prijímať v otvorenom priestranstve (nádvorie fary) za dodržania hygienických predpisov

(v prípade sviatosti zmierenia rúško, vzdialenosť 2 metre medzi spovedajúcim a kajúcnikom).

 

Úmysly svätých omší prijaté na konkrétny deň budú odslúžené v ten istý deň počas súk­romnej svätej omše kňaza.

Časy súkromných svätých omší sa nevyhlasujú.

Kto by chcel nechať odslúžiť úmysel sv. omše, môžete ho nahlásiť osobne, telefonicky alebo mailom.

 

PRIPOMÍNAME, ŽE ZA SÚČASNÝCH MIMORIADNYCH OKOLNOSTÍ,

NAJMÄ PRE FYZICKÚ A MORÁLNU NEMOŽNOSŤ,

VERIACI NIE SÚ POVINNÍ ZÚČASTNIŤ SA NA SVÄTÝCH OMŠIACH A TO AJ V NEDEĽU!

(Vypracované na základe usmernení hlavného hygienika, KBS a Trnavskej arcidiecézy)

 

Od polnoci zo soboty 21. marca 2020 na nedeľu 22. marca 2020, čo je 4. pôstna nedeľa, bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch pravidelne o 24:00 udeľovať eucharistické požehnanie mestu Trnava a celej Trnavskej arcidiecéze z okna "apartmánu kardinálov" na druhom poschodí, ktoré vedie smerom k Trojičnému námestiu (na rohu arcibiskupského paláca).

 

Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca 2020 vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.

 

„V rámci preventívnych opatrení voči šíreniu vírusu COVID-19 slovenskí biskupi 10. marca 2020 odsúhlasili, aby sa pri bohoslužbách na celom území Slovenska až do odvolania sväté prijímanie rozdávalo do rúk. Podľa odborníkov je pri podávaní svätého prijímania na ruku omnoho menšie nebezpečenstvo prenosu vírusu.

Preto žiadame kňazov, aby veriacich náležite poučili o zachovaní úcty a o spôsobe prijímania Eucharistie na ruku:

- Veriaci majú pristupovať tak, že predložia ruky spojené vo výške hrude.

- Kňaz položí Eucharistiu na otvorenú dlaň veriaceho, a ten si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom.

- Potom odíde na svoje miesto.

Treba dbať na to, aby prijímajúci neodišiel s Eucharistiou v ruke.

Kto z vážneho dôvodu Eucharistiu do rúk prijať nemôže, nech príde celkom na záver, a požiada o prijatie do úst.“

(stanovisko KBS 10.03.2020)