Informácie k 25.11.2021

Rímskokatolícky farský kostol Svätého IGNÁCA Z LOYOLY V LEOPOLDOVE

od štvrtku 25.11.2021

sv. omše slúži kňaz individuálne na stanovené úmysly

pondelok až sobota

08:00 – 18:00         – otvorený vstup kostola pre súkromnú Eucharistickú adoráciu a modlitbu
17:00 – 18:00         – možnosť prijať Eucharistiu v zákristii

nedeľa

09:00 – 09:30         – možnosť prijať Eucharistiu v zákristii
10:00                      – sv. omša streamovaná na Youtube kanáli farnosti
11:00 – 11:30         – možnosť prijať Eucharistiu v zákristii

 

Sviatosť zmierenia (sv. spoveď ) po dohode s kňazom.

 

Vstup do kostola s respirátorom, dezinfekciou rúk
a individuálne
(okrem členov jednej domácnosti).

 

Pripomíname, že za súčasných mimoriadnych okolností,
najmä pre fyzickú a morálnu nemožnosť,
veriaci nie sú povinní zúčastniť sa na svä­tých omšiach a to aj v nedeľu!

 

Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca 2020 vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.

 

 

Využime tento čas:

  • na upevnenie vzťahov v rodinách
  • na spoločnú modlitbu v rodinách
  • prehĺbenie osobnej modlitby
  • modlitbu ruženca
  • znovuobjavenie Svätého písma (Biblie) aj cez Biblické trio