Zmeny platne od stredy 12.01.2022

Rímskokatolícky farský kostol Svätého IGNÁCA Z LOYOLY V LEOPOLDOVE

od stredy 12.01. do nedele 16.01.2022


Sv. omše – môže byť najviac 160 ľudí (50% kapacity pri recitovaných bohoslužbách)

alebo 100 ľudí (pri spievaných bohoslužbách)v režime OP (očkovaní, po prekonaní COVID-19)

a vstup do kostola najskôr 15 minút pred sv. omšou.

Rozdávanie sv. prijímania a spovedanie pre všetkých – režim základ.

 

pondelok až piatok
08:00 – 17:45        – otvorený vstup kostola pre súkromnú Eucharistickú adoráciu a modlitbu
17:00 – 17:45        – možnosť prijať Eucharistiu alebo sviatosť zmierenia v zákristii
18:00                     – sv. omša (160 ľudí v režime OP)


sobota
08:00 – 15:45        – otvorený vstup kostola pre súkromnú Eucharistickú adoráciu a modlitbu
16:00                     – sv. omša (160 ľudí v režime OP)
17:00 – 17:45        – možnosť prijať Eucharistiu v zákristii alebo sviatosť zmierenia v zákristii
18:00                     – sv. omša (160 ľudí v režime OP)


nedeľa
08:00                     – sv. omša (160 ľudí v režime OP)
09:00 – 09:30        – možnosť prijať Eucharistiu v zákristii
10:00                     – sv. omša, aj streamovaná na Youtube (100 ľudí v režime OP)
11:00 – 11:15        – možnosť prijať Eucharistiu v zákristii
11:30                     – sv. omša (160 ľudí v režime OP)

Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) aj po dohode s kňazom

(aby sa nezhromažďovalo viac ako 6 ľudí).

 

Krst a sobáš môžu byť v režime OTP.

 

Očkovaní alebo prekonaní (OP):

a) osoba kompletne zaočkovaná

b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať:

1. certifikátom o výnimke z očkovaniapodľa odborného usmernenia MZ SR

2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu

c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období nie viac ako 180 dňami

d) deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku