Magnificat - MÁRIIN CHVÁLOSPEV

Velebí * 
moja duša Pána 
a môj duch jasá * 
v Bohu, mojom Spasiteľovi, 
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. * 
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, 
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, * 
a sväté je jeho meno 
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie * 
s tými, čo sa ho boja.
 
Ukázal silu svojho ramena, * 
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. 
Mocnárov zosadil z trónov * 
a povýšil ponížených. 
Hladných nakŕmil dobrotami * 
a bohatých prepustil naprázdno.
 
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, * 
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, 
ako sľúbil našim otcom, * 
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.