Raduj sa nebies Kráľovná

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja. 
Lebo koho si nosila, aleluja, 
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. 
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja. 
 
Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. 
Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja. 
 
Modlime sa
Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. 
Amen.