Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha svätého. 
Zdravas', Mária... 
Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. 
Zdravas', Mária... 
A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 
Zdravas', Mária...
 
 
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. 
Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.
 
Modlime sa
Bože, z anjelovho zvestovanie vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. 
Amen.