Modlitba za Synodu

Stojíme tu pred tebou, Duchu Svätý,

zhromaždení v tvojom mene.

Ty sám nás povedieš,

príď a prebývaj v našich srdciach.

Nauč nás, po akej ceste máme kráčať

a ako sa o to usilovať.

Sme slabí a hriešni;

nedopusť, aby sme roznecovali zmätok.

Nech nás nevedomosť neprivedie

na mylné chodníky

ani samoľúbosť neopantá naše skutky.

Daj nech v Tebe nájdeme jednotu

aby sme spoločne kráčali k večnému životu.

Nech nezídeme z cesty pravdy

a pridržiavame sa toho, čo je správne.

O to ťa prosíme, lebo ty konáš svoje dielo

na každom mieste a v každom čase,

v spoločenstve s Otcom i Synom,

po všetky veky vekov. Amen.