Príprava na prvé sväté prijímanie

Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku
1 Prežehnanie
2 Modlitba Pána
3 Anjelské pozdravenie
4 Chváloslovie
5 Nicejsko-carihradské vyznanie viery
6 Apoštolské vyznanie viery
7 Anjel Pána
8 Raduj sa nebies Kráľovná
9 Ruženec
10 Pod tvoju ochranu
11 Modlitba k sv. Michalovi, archanjelovi
12 Modlitba k anjelovi strážcovi
13 Benedictus - ZACHARIÁŠOV CHVÁLOSPEV
14 Magnificat - MÁRIIN CHVÁLOSPEV
15 Hriechy
16 Čnosti
17 Sedem darov Ducha Svätého
18 Sedem sviatostí
19 Skutky milosrdenstva
20 Hlavné prikázanie