Archív článkov

 

Pastiersky list národnému referendu o ochrane rodiny dňa 7. februára 2015

 
Pastiersky list biskupov Slovenska
k národnému referendu o ochrane rodiny dňa 7. februára 2015
 
 
Drahí bratia a sestry! Len pred niekoľkými týždňami sme privítali Nový rok 2015. Vo viacerých médiách je zaujímavým zvykom informovať o novorodeniatkach, ktoré sa narodili v prvých sekundách začínajúceho roka. Pohľad na narodené dieťa, na jeho matku i otca, na ich nadšenie, radosť i dojatie je povzbudzujúci. Deti sú nádejou pre našu budúcnosť, ktorá závisí aj od toho, v akých rodinách budú vyrastať a akým podnetom budú vystavené aj zo širšieho okolia. Preto vôbec nie je ľahostajné, či budúce generácie budú tvoriť vnútorne vyvážené a mravne vyspelé osoby, alebo to budú ľudia demoralizovaní už od detstva, neschopní zakladať pevné vzťahy.
 
Tieto obavy vyplývajú zo zjavnej reality okolo nás. Čo je u nás v debatách o otázkach života, rodiny a sexuality ešte len v začiatkoch, to sa vo viacerých európskych krajinách rozvinulo do zlovestných rozmerov. Eutanázia detí – nedávno odsúhlasená v Belgicku. Šikanovanie a pokutovanie veriacich rodičov v Nemecku za nesúhlas so sexuálnou výchovou ich detí. Podsúvanie homosexuálneho správania deťom a mládeži ako rovnocennej alternatívy k manželstvu vo viacerých ďalších krajinách. Diskriminácia poskytovateľov služieb za odmietnutie požiadaviek v rozpore s ich svedomím. Nedajme sa oklamať, že akoby sa v krajinách s aplikovanou a legislatívne podporenou gender ideológiou nič zlého nedialo. Tam nejde len o rovnosť pri finančnom odmeňovaní, či o ochranu slabších pred násilím – za to sme aj my veriaci. V gender ideológii ide o nevedecké a ideologické tvrdenie, že dvojaká pohlavnosť – ženská a mužská –  vlastne ani neexistuje. S takouto ideológiou a jej dôsledkami nemôžeme súhlasiť.
 

Mládežnícky ples Trnavskej Arcidiecézy 2105

 

Farský ples 2015

 

Správa o stave farnosti 2014

Duchovná časť

 

Krstov

15 (26)

illeg.: 6 (6)

chlapci – 6 (16)

dievčatá – 9 (10)

z Leopoldova –  14 (18)

z inej farnosti – 1 (2)

 

 

Sobášov

7 (7)

Leopoldov – 7 (7)

z iných farností – 0 (0)

 

Pohrebov

 

34 (33)

mužov

18 (20)

zaopatrených

17 (15)

Leopoldov – 34 (33)

vekový priemer

 

69 (69)

žien

16 (13)

nezaopatrených

17 (18)

(ženy 6 (6))

 

 

Birmovaných: 41 (0)700

 

Prvoprijímajúcich: 32 (13 chlapcov + 19 dievčat) (23)

 

Počet sv. prijímaní rozdaných počas roka: asi 30 000 (asi 27 000)

 
Viac článkov...