Archív článkov

Putovanie relikvií sv. Terézie z Lisieux na Slovensku od 10. do 24. januára 2016.

Viac informácií na stránke: http://terezka.kkp.sk

 

Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

 
"V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva máme v každodennom živote prežívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na nás od večnosti. Nechajme sa počas tohto jubilea prekvapiť Bohom. On nikdy neprestáva otvárať dvere svojho Srdca dokorán, aby nám zopakoval, že nás má rád a chce sa s nami deliť o svoj život." Toto píše pápež František v bule, ktorou vyhlásil Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Mottom roku, ktorý sa začne 8. decembra 2015 a skončí 20. novembra 2016, je myšlienka "Milosrdní ako Otec".
 
Viac o roku milosrdenstva sa dozviete na stránkach KBS: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/svaty-rok-milosrdenstva/c/o-roku

Modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

 
Pane Ježišu Kriste,
ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,
a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.
Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí;
cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení;
dojal Petra k slzám po zrade
a zaistil raj kajúcemu lotrovi.
Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke,
akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.”
 
Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca,
Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť
najmä cez odpustenie a milosrdenstvo:
daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána,
vzkrieseného a osláveného.
Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou,
a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle:
daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný,
milovaný a zahrnutý Božím odpustením.
 
Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním,
aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti
a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením
prinášať chudobným dobrú zvesť,
zajatým a utláčaným zvestovať slobodu
a slepým prinavrátiť zrak.
 
Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba,
ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov.
Amen.

 

Úmrtie: Vo veku 86 rokov zomrel salezián don Anton Srholec

 

Bratislava 8. januára (TK KBS) Posledná rozlúčka so zosnulým kňazom Antonom Srholcom sa uskutoční v utorok 12. januára 2016. O 8:30 h vystavia telesné pozostatky zosnulého v Kostole Nanebovzatia Panny Márie (Blumentál) v Bratislave. V tomto kostole bude zároveň možné v deň rozlúčky podpísať kondolenčnú knihu.
 
O 9:30 h sa začne zádušná svätá omša za zosnulého kňaza. Po jej skončení bude telo prevezené do jeho rodiska - do Skalice, kde sa o 13:30 h začne posledná rozlúčka vo farskom Kostole sv. Michala. Následne bude don Anton Srholec pochovaný na skalickom cintoríne.
 
Podľa želania, ktoré zanechal príbuzným, tí, ktorí sa zúčastnia na pohrebnej rozlúčke, sú požiadaní, aby namiesto kvetinových darov konali skutky lásky, pamätali na zosnulého v modlitbe a podporili jeho diela (Resoty, Nenápadní hrdinovia, KPVS), ako si to sám prial. Don Srholec zomrel vo štvrtok 7. januára 2016.
 
Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160108050
 

Bratislava 7. januára (TK KBS) V Bratislave dnes v ranných hodinách zomrel kňaz salezián Anton Srholec. Do večnosti odišiel vo veku 86 rokov. Anton Srholec zomrel po 68 rokoch rehoľného života, z ktorých 45 bol kňazom. Posledné mesiace prežíval vážne onkologické ochorenie, ktorému napokon podľahol. Rehoľa Saleziánov don Bosca oznámi bližšie podrobnosti o pohrebe, keď budú k dispozícii.

Jeho život bol symbolom zápasu o vieru, o slobodu a o ľudskosť. Začiatkom komunizmu sa ako mladý rehoľník usiloval tajne prejsť do zahraničia, aby tam študoval za kňaza. Po zatknutí a odsúdení spolu s ďalšími účastníkmi výpravy bol 10 rokov väznený, prevažne v Jáchymove. Ďalšie roky pracoval ako robotník a pritom tajne študoval teológiu. V roku 1970 ho v Ríme vysvätil za kňaza pápež Pavol VI., a keď sa vrátil do Československa, venoval sa najmä duchovnej ale i kultúrnej práci s mládežou, pastoračne pôsobil v Bratislave-Blumentál, v Perneku, Veľkom Záluží a v Záhorskej Vsi. Po Nežnej revolúcii bol činný v Slovenskom Helsinskom výbore na ochranu ľudských práv, založil charitatívne dielo Resoty – pre bezdomovcov v Bratislave, tiež publikoval, a stal sa aj predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska. Je držiteľom čestných doktorátov Trnavskej univerzity a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety ako i mnohých vyznamenaní a ocenení za jeho angažovanie sa v oblasti charity, sociálnej práce a ľudských práv.
 
Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160107030
 
 

Don Anton Srholec bol každoročným pútnikom a spolucelebrantom sv. omší v našom kostole

pri Pietnej spomienke na nespravodlivo väznených komunistickým režimom.

 
Odpočinutie večné daj mu, Pane a svetlo večné nech mu svieti. Amen.

 

VIANOČNÁ POŠTA - Daniel Hevier

 
Vypukli znovu Vianoce. Tak,  ako roky predtým.
Uchmatnúť každý niečo chce, niečo, čo práve letí.
Krikľavé pestré reklamy z výkladov kričia všade
a štucháme sa lakťami pri predbiehaní v rade.
 Týždne sme zlostní na seba a potom dobrí dva dni,
nikomu nič viac netreba a nikto nie je hladný.
(„Tí ktorým sa nič neušlo, si za to môžu sami!“)
Pred sebou máme hrubé sklo, dosýta napráskaní.
 Stále tú istú koledu nám hrajú na volkmenoch,
a lepkaví sme od medu, hľadíme nasrdeno.
 
Viac článkov...