Archív článkov

Pochod za život 2013

Fórum života, o. z. organizuje Vlak Fóra života pri príležitosti Národného pochodu za život. Vlak bude odchádzať do Košíc v sobotu 21. septembra ráno okolo 8.00 hod.

z Bratislavy s možnosťou pristúpiť v mestách – Trnava, Piešťany, Nové Mesto n. V., Trenčín, Púchov, Považská Bystrica a Žilina.

V nedeľu 22. septembra budú z Bratislavy do Košíc odchádzať ďalšie dva špeciálne vozne pre účastníkov pochodu, ktoré budú pripojené k riadnemu vlaku

premávajúcemu podľa cestovného poriadku. Na spiatočnej ceste budú pripojené k Vlaku Fóra života.

Z Košíc sa bude vlak vracať v nedeľu 22. septembra po skončení pochodu okolo 17.00 hod.

Vo vlaku bude moderovaný program pre deti a dospelých. Viac na www.forumzivota.sk alebo na www.pochodzazivot.sk.

 

Fotogaléria z pietnej spomienky na nespravodlivo väznených komunistickým režimom 24.08.2013

 

V sobotu 24.8.2013 sa v našej farnosti konala Pietna spomienka na nespravodlivo väznených komunistickým režimom. Gréckokatolícku sv. omšu celebroval Vladyka Milan Šášik CM, eparchiálny mukačevský biskup, ktorý v Leopoldove pôsobil aj ako kaplán v roku 1976. Na sv. omši sa zúčastnili aj o. František Fedorišin, vdp. Anton Srholec, náš pán farár Patrik Bacigál a ďalší gréckokatolícki a rímskokatolícki kňazi. Po sv. omši sme si mohli uctiť relikvie bl. Pavla Petra Gojdiča, bl. Vasiľa Hopku a bl. Metoda Dominika Trčku.
 
 
Prinášame Vám fotogalériu z tejto udalosti.
 
 
 

Úmrtie väzenského dekana Vojtecha Petra Rakovského

 

21. augusta 2013 krátko pred poludním odišiel do večnosti správca väzenskej farnosti Obrátenia sv. Pavla v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Leopoldove kpt. ThLic. Vojtech Peter Rakovský OP.
Pohrebná svätá omša a rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 26. augusta 2013 o 13.30 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej. Následne bude páter Vojtech pochovaný na cintoríne v Šali.
Vdp. Vojtech Peter Rakovský sa narodil 23. júna 1951 v Palárikove. Po maturite na SPŠ – strojníckej začal študovať na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave. Po troch semestroch prestúpil na VŠST do Liberca, kde vyštudoval ďalších sedem semestrov. Po vykonaní základnej vojenskej služby v roku 1978 začal pracovať v Plzni v Dodávateľsko – inžinierskom závode Škoda - Plzeň. Popri zamestnaní študoval teológiu na Provinčnom štúdiu Českej dominikánskej provinicie Rehole bratov kazateľov v bývalom Československu. Za rímskokatolíckeho kňaza bol vysvätený 4. novembra 1983. Po zmene spoločenských pomerov pracoval ako kaplán vo farnosti Bratislava – Rača a následne od 28. augusta 1990 pôsobil ako rehoľník a kňaz v dominikánskom konvente v Bratislave na Kalvárii, kde bol aj priorom. V roku 1995 bol páter Vojtech asignovaný do Konventu sv. Dominika a Sixta v Ríme, kde študoval spirituálnu teológiu na pápežskej uninerzite Angelicum a dosiahol licenciát teológie. Po návrate na Slovensko v roku 1998 pôsobil v dominikánskom konvente v Košiciach. V roku 2006 bol uvoľnený  pre duchovnú službu v Ordinariáte ozbrojených síl a ozbrojených zboroch SR a ustanovený za väzenského kaplána v ÚVTOS a ÚVV v Leopoldove. V roku 2008 ordinár OS a OZ SR menoval kpt. ThLic. Vojtecha Petra Rakovského OP za väzenského dekana. Dôstojný pán Rakovský bol aktívnym kňazom, zvlášť v pastorácii pre odsúdených, taktiež sa venoval prekladateľskej a edičnej činnosti. Na sklonku života býval v dominikánskom Dome sv. Kríža v Dunajskej Lužnej.
Odpočinutie večné daj mu, Pane a svetlo večné nech mu svieti. Amen.

 

Fotogaléria z Hodovej sv. omše 31.07.2013

 

V stredu 31.7.2013 sme v našej farnosti slávili hodovú sv. omšu.
 
Prinášame Vám fotogalériu.
 
 
 

Fotogaléria z "Hodinky so sestrou Zdenkou" 31.05.2013

 

V piatok 31.5.2013 sme strávili "Hodinku s bl. sestrou Zdenkou".
 
Prinášame Vám fotogalériu.
 
"Ježiša poznávaš takou mierou, akou mu chceš patriť." (bl. sr. Zdenka Schelingová)
 
Viac článkov...