Archív článkov

Záznam kázní z duchovnej obnovy

 

 

Sedem bolestí Panny Márie

vo svetle Veľkej noci

Záznamy kázní z Duchovnej obnovy

v Jubilejnom roku Panny Márie Sedembolestnej

 
 

Dekrét o miestach na získanie odpustkov počas Roka Sedembolestnej Panny Márie

 

 

O Roku Sedembolestnej Panny Márie 

 
Rok 2014 je venovaný patrónke Slovenska Sedembolestnej Panne Márii. Na 76. plenárnom zasadnutí o tom rozhodli členovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS). 
 
Dôvodom vyhlásenia tematického roka je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Ten istý Svätý Otec zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za Baziliku minor. Rok Sedembolestnej Panny Márie bude trvať od 1. januára do 31. decembra 2014. 
 
Základným cieľom mariánskeho roka je primknúť sa bližšie k Ježišovi s Pannou Máriou a podľa jej vzoru. Vrcholom roka bude zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na jej sviatok 15. septembra 2014. Príprava bude spočívať v deväťmesačnej prípravnej novéne, pričom každý mesiac bude mať svoju vlastnú ťažiskovú tému. 
 
Súčasťou prípravy budú aj témy, ktoré prednesú kňazi veriacim vždy počas homílii druhej nedele v mesiaci. Na každý mesiac zároveň bude stanovený úmysel, na ktorý sa budú môcť rodiny našich farností modliť desiatok ruženca v danom mesiaci.
 
Viac informácií nájdete na výveske a na internetovej stránke http://ave.kbs.sk.

 

 

Dotazník na mimoriadnu biskupskú synodu o rodine v roku 2014

 
Výzva všetkým farníkom

 
Naša farnosť obdržala od KBS materiály k príprave plánovanej biskupskej synody na tému "Pastoračné výzvy týkajúce sa rodiny v kontexte evanjelizácie." Svätá Stolica si želá, aby sa tentoraz do prípravy synody zapojili aj farnosti (ktoré chcú). Preto z poverenia nášho trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, zverejňujem jej otázky a k tomu aj poznámky pána kardinála Pétera Erdö.

Prosím Vás, aby ste stručne a výstižne vyplnili dotazník (deväť okruhov) a do 28.12.2013 doručili na náš farský úrad, najlepšie e-mailom: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
 

S vďakou a úctivým katolíckym pozdravom
 
 
 
 

Fotogaléria z Misijnej sv. omše 20.10.2013

 

V nedeľu 20.10.2013 sme mali Misijnú sv. omšu za účasti p. Erica Mathiasa SJ z Indie.
Po sv. omšiach bola prezentácia fotografií z Indie.
 
 
Prinášame Vám fotogalériu z tejto nedele.
 
 
 
Viac článkov...