Archív článkov

Pohrebné obrady vladyku Milana Šášika, mukačevského eparchu

 

Bratislava 16. júla (TK KBS) V nedeľu 19. júla o 16:00 (15.00 SELČ) bude rakva s telom vladyku Milana Šášika prenesená do seminárnej kaplnky v Užhorode, kde bude o 17:00 (16:00 SELČ) slávená Božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho, po ktorej bude nasledovať pohrebný obrad biskupa. Po jeho skončení sa uskutoční celonočné modlitbové bdenie. Priamy online prenos zo seminárnej kaplnky bude možné sledovať na tomto linku.

V pondelok 20. júla bude o 7:30 (6:30 SELČ) rakva s telom prenesená do Katedrály Povýšenia sv. Kríža v Užhorode, kde o 10:00 (9:00 SELČ) bude slávená archijerejská svätá liturgia, po ktorej budú telesné ostatky vladyku Milana Šášika uložené do katerálnej krypty. Priamy online prenos z katedrály bude možné sledovať na tomto linku.

 

Článok bol prevzatý z internetovej stránky TK KBS (tkkbs.sk)

https://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200716018

 

Úmrtie: Vo veku 67 rokov náhle zomrel gréckokatolícky biskup Milan Šášik

 

Bratislava 14. júla (TK KBS) Biskup Milan Šášik CM, eparchiálny mukačevský biskup, dnes odišiel do domu Otca. Informuje o tom webová stránka Mukačevskej eparchie, ale aj ukrajinské Rádio Mária i stránky ukrajinských gréckokatolíkov na sociálnej sieti. Biskup Milan Šášik zomrel v nemocnici v Užhorode na Ukrajine.

Milan Šášik sa narodil 17. septembra 1952 v dedinke Lehota neďaleko Nitry. Počas teologických štúdií na CMBF v Bratislave tajne vstúpil do rehole lazaristov (Congregatio Missionis, založená sv. Vincentom de Paul). Kňazskú vysviacku prijal 6. júna 1976. Pôsobil vo viacerých farnostiach – ako kaplán v Leopoldove, Preseľanoch a v Stupave; ako administrátor v Banskej Belej, Antole, Vysokej pri Banskej Štiavnici, a tiež ako farár v Jacovciach. Hoci bol pôvodne rímskokatolík, živo sa zaujímal o východný obrad a stal sa tiež birituálnym kňazom (mohol celebrovať aj vo východnom obrade). V reholi zastával viacero služieb: bol magistrom novicov, provinciálnym asistentom a riaditeľom študentátu.

Po Nežnej revolúcii absolvoval vyššie štúdiá v Ríme, kde na Teresianum obhájil licenciát. Následne od roku 1992 začal pracovať na Apoštolskej nunciatúre v Kyjeve na Ukrajine, kde pôsobil šesť rokov. Okrem administratívnej práce často cez víkendy cestoval mnoho kilometrov, aby vypomáhal v pastorácii tam, kde bol nedostatok kňazov. Neskôr pôsobil ako farár v Perečíne na Zakarpatsku.

Pápež Ján Pavol II. ho 12. novembra 2002 vymenoval za apoštolského administrátora ad nutum Sanctae Sedis (teda dočasného) Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie a za titulárneho biskupa bononského. Biskupskú konsekráciu prijal v Ríme, na sviatok Zjavenia Pána, 6. januára 2003, spolu s Mons. Jánom Babjakom, prešovským arcibiskupom, a to z rúk Jána Pavla II. v Bazilike sv. Petra v Ríme.

V nasledujúcich rokoch sa mu podarilo konsolidovať pomery v mukačevskej eparchii, vytvoriť fungujúce riadiace štruktúry, zakladať nové farnosti a vybudovať veľký počet chrámov pre gréckokatolícke farnosti. Dňa 17. marca 2010 bol vymenovaný za eparchiálneho biskupa mukačevského.

Mukačevská eparchia

S dejinami Mukačevskej eparchie sa spája Užhorodská únia r. 1646, ktorá znamenala znovuzjednotenie sa východných kresťanov s Rímom, a ktorá sa rozšírila aj na územie dnešného východného Slovenska. Mukačevská eparchia bola oficiálne erigovaná 17. septembra 1771. Z Mukačevskej eparchie v 19. stor. vznikli viaceré gréckokatolícke eparchie, dnes sídliace v Rumunsku a Maďarsku, medzi nimi aj Prešovská (1818). Roku 1775 bolo biskupské sídlo preložené z Mukačeva do Užhorodu, čo bolo potvrdené Svätou stolicou 24. júla 1817. Názov Mukačevská eparchia sa zachoval doposiaľ.

 

Článok bol prevzatý z internetovej stránky TK KBS (tkkbs.sk)

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200714022

 

Podľa dostupných informácií bol pravdepodobnou príčinou úmrtia infarkt.

 

 

 

NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU

NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU


ÚVOD


K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Ľ: Amen.


K: Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla, kde jednomyseľne
zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovu matkou Máriou a s jeho bratmi
a očakávali prisľúbeného Ducha pravdy.
Aj my sa spoločne modlime a vrúcne prosme Pána Ježiša, aby na nás zoslal vznešené
dary Ducha Svätého.


Modlime sa.
Chvíľa ticha.
Pane Ježišu, ty si sľúbil, že nám pošleš Tešiteľa, Ducha pravdy; aj my ako apoštoli
očakávame silu zhora, a preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás darmi svojho Ducha: darom
múdrosti a rozumu, darom rady a sily, darom poznania a nábožnosti a darom bázne
pred Pánom. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ: Amen.

 

Informácie k 06.05.2020

Rímskokatolícka CIRKEV, FARNOSŤ Svätého IGNÁCA Z LOYOLY V LEOPOLDOVE

platné od 06.05.2020

Sv. omše budú (v prípade aspoň trochu priaznivého počasia) na nádvorí fary.

Vstup do priestoru nádvoria fary alebo kostola bude umožnený najskôr 15 minút pred bohoslužbami (výnimkou je sv. spoveď a služba).

 

 

Informácie k aktuálnej situácii

RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ KOSTOL SVÄTÉHO IGNÁCA Z LOYOLY V LEOPOLDOVE

 
Viac článkov...