Archív článkov

ADVENT SO SVÄTÝM JÁNOM PAVLOM II.

 

Fotogaléria z pietnej spomienky na nespravodlivo väznených komunistickým režimom 23.08.2014

 

V sobotu 23.8.2014 sa v našej farnosti konala Pietna spomienka na nespravodlivo väznených komunistickým režimom. Hlavným celebrantom bol trnavský arcibiskup Ján Orosch. Na sv. omši sa zúčastnili aj vdp. Anton Srholec, náš pán farár Patrik Bacigál a ďalší kňazi.
 
 
Prinášame Vám fotogalériu z tejto udalosti.
 
 
 

Výzva Konferencie biskupov Slovenska k modlitbe za mier a zmierenie

V posledných týždňoch sme svedkami narastajúceho násilia vo viacerých krajinách sveta, najmä na Ukrajine, v Iraku a vo Svätej zemi. Osobitne sa nás dotýka prenasledovanie kresťanov, ktorí sú vystavení násiliu, zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje domovy. Z týchto dôvodov sa obraciame s naliehavou žiadosťou na všetkých veriacich, a ľudí dobrej vôle, aby sme sa modlili za mier vo svete a zmierenie medzi národmi.

Z týchto dôvodov vyhlasujeme osobitný týždeň modlitieb za mier a zmierenie v dňoch 15. – 22. augusta 2014. Pozývame farnosti, spoločenstvá i jednotlivcov k spoločnej modlitbe za pokoj vo svete.

S rovnakou naliehavosťou sa obraciame na ústavných predstaviteľov Slovenskej republiky, aby nepoľavili v úsilí zo všetkých síl napomáhať mierové riešenie vážnych konfliktov vo svete a aby aktívne bránili základné ľudské práva osobitne v prípade kresťanov v Iraku, ktorí čelia genocíde.

Prosme milosrdného Boha, aby na príhovor našej patrónky, Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, daroval svetu zmierenie a pokoj.

 

V Bratislave, 13. augusta 2014

 

Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi

Všemohúci Bože,
voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.
 
Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske
a posielaš nám Ducha Svätého,
aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.
 

Fotogaléria z hodovej sv. omše 31.7.2014

 

Vo štvrtok 31.07.2014 sa konala hodová slávnostná sv. omša, ktorú celebroval náš vdp. farár Patrik Bacigál. Sv. Ignác patrón našej farnosti oroduj za nás.
 
Prinášame Vám z tejto slávnosti fotogalériu.
 
"Skutočne len veľmi málo ľudí chápe, čo by im Boh preukázal, keby sa mu celkom odovzdali." (sv. Ignác z Loyoly)
 
 
 
Viac článkov...