Duchovná obnova 2017 - Hlavné čnosti a hriechy - záznamy kázní

Noc Kostolov 2016 - Kto si, kto som?

Noc Kostolov 2016 - Vody nezahasia

Noc Kostolov 2016 - Lásku dá

Noc Kostolov 2016 - Oceány

Noc Kostolov 2016 - Svetlo

Koledníci Dobrej Noviny 2012 (1)

Koledníci Dobrej Noviny 2012 (2)

Birmovanci na výlete v Podolí

Jasličková pobožnosť 2010

Mládežnícky Zbor

Detský zbor