V tejto sviatosti Cirkev prosí nie o smrť, ale o život a uzdravenie chorého človeka. Termín „posledné pomazanie“ je nesprávny a taká sviatosť neexistuje. Pre úžitok tejto sviatosti je vhodné, keď je chorý pri vedomí, môže komunikovať a prijímať aj Eucharistiu.
Neodkladajme prijatie pomazania chorých na poslednú chvíľu. Táto sviatosť nemôže byť udelená človeku, ktorý už zomrel. V prípade nutnosti môžete zavolať kňaza kedykoľvek - Farský úrad Leopoldov - tel.: 033 / 734 22 11.
 
POHREB - Oznamujú pozostalí najskôr na farskom úrade, kam prinesú kvôli zápisu do cirkevnej matriky List o prehliadke mŕtveho, ktorý je označený pečiatkou pohrebnej služby. Po dohode so správcom cintorína, dohodnú čas pohrebných obradov, prípadne pohrebnej svätej omše. Úmrtia počas víkendu hláste čím skôr, kvôli oznámeniu o prípadných zmenách času bohoslužieb.